<img src="https://trc.taboola.com/1321591/log/3/unip?en=page_view" width="0" height="0" style="display:none">
Fact Check Library

Fact Check with Logically.

Download the Free App Today

Misleading
misleading

CLAIM ID

48ec597a

NOW - Biden: "Let's go lick the world.

Påståendet har blivit viralt på TikTok om att den Kinesiska muren inte byggdes av kineserna utan av det fiktiva Tartariska imperiet. Påståendena baser

Kontext

Påståendet har blivit viralt på TikTok om att den Kinesiska muren inte byggdes av kineserna utan av det fiktiva Tartariska imperiet. Påståendena baseras på gamla kartor och foton där kartorna visar hur muren omringar Kina. 

Tillsammans med dessa foton sammanfattar videon hur den branta delen av muren och vakttornen är vända mot Kina, vilket ska indikera att muren inte byggdes för att skydda Kina utan för att skydda andra från Kina, och att den sanna historien om dess konstruktion försöker tystas ner. 

Ett flertal videos har publicerats på det här ämnet inom Tartaria-konspirationen som påstår att ett imperium kallat Tartaria sträckte sig över centrala och norra Asien med avancerad teknologi och fri energi. Videorna om den Kinesiska muren har fått flera miljoner visningar och hundratusentals likes. Dock är påståendena falska. 

I själva verket

De tre kartor som används i videon påstås vara gamla kartor över det Tartariska Imperiet. Den första kartan är publicerad i Le Carte de Asie år 1754 av kartografen Jean Palairet. Den andra av Abraham Ortelius år 1603 och den tredje av Jodocus Hondius år 1623.

Även om dessa gamla kartor över Asien visar det historiska området Tartaria så bevisar det inte existensen av ett Tartariskt imperium som påstås av Tartaria-konspirationen. Tartaria, eller Tartary, är det historiska namnet som européer gav till länderna i Östeuropa och centrala och innersta Asien som man trodde var kontrollerat av Tartarerna. 

“Tartar” blev en paraplyterm som användes av européer för att beskriva ett flertal olika grupper, inklusive Mongolerna under de Mongoliska invasionerna under 1200- och 1300-talet, samt andra nomadiska stammar och bosatta befolkningar i regionen. Mongolerna var kända för sina destruktiva erövringar och termen Tartars drog på konnotationerna till Tartarus, det latinska namnet på Hades och motsvarigheten till helvetet i grekisk mytologi. De blev synonyma med Antikrist, Gog och Magog och ansågs vara en styrka skickad för att straffa den kristna världen. Benämningen är en toponym, en geografisk term, och motsvarar alltså inte en enhet, som ett imperium. För att ge ett historiskt exempel så beskriver den tredje utgåvan av Encyclopedia Britannica från 1771 begreppet ”Tartary” som en geografisk region tillsammans med dess invånare och inte ett imperium. Det finns inte någon historisk bevisning för ett Tartariskt Imperium och kartorna över norra och centrala Asien är målade ur ett europeiskt perspektiv. 

Berättaren i den virala TikTok-videon påstår även att den branta sidan av muren och vakttornen är riktade mot Kina vilket indikerar att det byggts för att skydda mot kineserna snarare än tvärtom. Reklambilder av muren används som bevis, men berättaren återger inte väderstrecken eller orienteringen av fotografierna. Ingen av bilderna visar heller båda sidor av muren. Den del av muren som “riktas mot Kina” kan därav argumenteras för att vara vardera sida av muren. Därmed bevisas det inte att den branta delen av muren och vakttornen riktas mot Kina.

Konstruktionen av de första defensiva verken som senare skulle bli den Kinesiska muren började byggas det sjunde århundradet före vår tid av Chu-staten. Under det tredje århundradet före vår tid, under Qin-dynastin, sammankopplades flera delar av försvarsverken till ett och samma försvarssystem. Konstruktionen av muren fortsatte kontinuerligt fram till Ming-dynastin som styrde från 1368 till 1644 vår tid. Fortifikationerna byggdes för att skydda mot nomadiska stammar norr om Kina, så som Xiongnu, Khitaner och senare Mongoler. Kineserna har med andra ord byggt fortifikationerna under cirka 2 300 år, inte Tartarerna. 

Utslag

Med tanke på den historiska bevisning som finns för konstruktionen av den Kinesiska muren och för att det inte finns några bevis för att det Tartariska imperiet existerat så har vi bedömt det här påståendet som falskt. 

Have a question or correction on one of our fact-checks?

If you think a claim has been misjudged or requires correction, please send us evidence to support your error claim. We will revisit our evidence and verdict and conduct additional research to verify new information.

Fact Check of the Day

misleading

397 children were diagnosed with heart inflammation after receiving Pfizer’s COVID-19 vaccine in U.S.