<img src="https://trc.taboola.com/1321591/log/3/unip?en=page_view" width="0" height="0" style="display:none">
Fact Check Library

Fact Check with Logically.

Download the Free App Today

false
false

CLAIM ID

b31b27cf

Statsminister Ulf Kristersson tillåter utplacering av kärnvapen i Sverige under fredstid, i samband med NATO:s anbud.

Påståendet är baserat på en felöversättning. Ulf Kristersson sa motsatsen: Det finns inte några skäl till att placera kärnvapen i Sverige under fredst

Kontext

Ryska medier hävdar att statsminister Ulf Kristersson har sagt att det finns möjlighet för att placera kärnvapen i Sverige under fredstid. Uttalandet ska ha skett vid försvarskonferensen Folk och Försvar i Sälen. Påståendet publicerades först av RBC, och senare av Gazeta, Lenta, News.eu och Kommersant för att nämna några. Påståendet har också rapporterats på engelska, först på den armeniska sajten News.am och sedan på Grounds.news som hänvisade till News.am.

I själva verket

Påståendet är falskt. Logically har granskat talet, både i sitt svenska original och den engelska översättningen som finns publicerad på Regeringens hemsida. Under konferensen i Sälen sa Kristersson: “Men vi ser – lika lite som övriga nordiska länder – att det skulle vara aktuellt att i fredstid ha kärnvapen på vårt eget territorium. “
Forts

ä

ttningsvis sa Kristersson att Sverige skulle gå med i NATO utan formella förbehåll likt Norge och Danmark. Kristersson förklarar i sitt tal att inga av de nordiska länderna är villiga att acceptera förvaring av kärnvapen på deras territorier i fredstid för att få vara en del av NATO. Ulf Kristersson har med andra ord sagt motsatsen till vad som påstås i rysk media.RBC har sedan dess redigerat sin artikel och skrivit att den felaktiga citeringen berodde på ett översättningsfel. I mail till Aftonbladet säger Utrikesdepartementet att Svenska ambassaden i Moskva är i kontakt med RBC om händelsen.

Dock så har inte alla sidor där påståendet publicerats gått in och ändrat sina artiklar och fortsätter därmed hävda att Ulf Kristersson annonserat att kärnvapen ska tillåtas på svensk mark. Lenta och News.ru refererar i sina artiklar dessutom till svenska källor. Lenta refererar till en video på YouTube där man kan höra Ulf Kristerssons tal vid Folk och Försvar, och News.ru till en transkription av talet som finns på Moderaternas hemsida. För den som kan och förstår det svenska språket är det dock väldigt tydligt och enkelt att förstå vad det är Ulf Kristersson menar. 

Logically har fortsatt granskat spridningen av det inkorrekta påstående och hittat att även ryska Pravda, Fan, Economy Today, Dzen och flera andra ryska nyhetssidor på den politiska ytterkanten har rapporterat om påståendet. Medan de flesta endast upprepar den ursprungliga artikeln så finns det även de som utvecklat påståendet och hävdar - utan bevisföring - att detta är ett försök från Sverige att tvinga NATO till att sätta press på Turkiet för att släppa in Sverige i alliansen. 

Ulf Kristersson har skrivit en förklaring på sin officiella Facebooksida om den falska översättning som spridits i ryska medier. Han benämner det som “rysk desinformation", och varnar för att syftet är att “skapa splittring och osäkerhet - både inom Sverige och mellan Sverige och våra allierade.” 

Utslag

Desinformationen var baserad på en felöversättning som senare korrigerats av den nyhetsorganisation som ursprungligen publicerade påståendet. Originalen av texten och videon med Kristerssons tal finns fortfarande tillgängliga på flera platser online och visar den korrekta meningen som på svenska är att Ulf Kristersson alltså inte vill ha kärnvapen på svensk mark under fredstid. Vi bedömer därmed detta påstående som falskt.

Have a question or correction on one of our fact-checks?

If you think a claim has been misjudged or requires correction, please send us evidence to support your error claim. We will revisit our evidence and verdict and conduct additional research to verify new information.

Fact Check of the Day

false

The BBC censored the crowd booing Boris Johnson at the Queen’s Platinum Jubilee celebrations.