<img src="https://trc.taboola.com/1321591/log/3/unip?en=page_view" width="0" height="0" style="display:none">
Fact Check Library

Fact Check with Logically.

Download the Free App Today

false
false

CLAIM ID

5d531254

COVID-19 vaccin orsakar Amyotrofisk Lateral Skleros (ALS).

Det finns inga vetenskapliga bevis som kopplar COVID-19 vaccin till ALS.

Kontext

Den 24 november gick den världskända hockey- och NHL-spelaren Börje Salming bort i sviterna av Amyotrofisk lateralskleros (ALS). Både före och efter hans död har en del påstått att Salmings ALS skulle ha varit kopplad till vaccinet för Covid-19. De som fört påståendena menar att Salmings deltagande i kampanjen “Kavla upp” är ett bevis för att vaccinet påverkat hans sjukdom. Påståendena har cirkulerat på Facebook, Twitter, TikTok och forumet Flashback. 

I själva verket

Det finns två påståenden som cirkulerat: 1. Att Salmings ALS orsakades av vaccinationen och 2. Att vaccination har accelererat hans ALS. Det finns dock inga bevis som kopplar samman Covid-19 vaccinet och ALS. Enligt Verywell Health, en amerikansk informationskälla bestående av 75 medicinska professorer, finns det inga bevis för att vaccinet har några ytterligare bieffekter för personer med ALS. Inte heller att vaccinet skulle orsaka eller accelerera ALS. ALS Association i USA stödjer vaccineringen mot Covid-19 och är i kontinuerlig kontakt med medicinska experter inom ALS.

I juli 2022 publicerades en studie av Wiley Public Health Emergency Collections där man studerat neurologiska händelser som rapporterats in till USA:s VAERS databas (Vaccine Adverse Event Reporting System) efter cirka 307 miljoner utgivna doser av Covid-19 vaccinet i USA mellan den 1 januari och 14 juli 2021. Adverse events, eller negativa händelser, är inte bevisade bieffekter utan vilken medicinsk händelse som helst som slumpmässigt skett efter vaccinationen. Studien påtalar att dessa fynd inte kan avgöra något orsaksförhållande mellan vaccinet och sjukdomen. I samband med de 307 miljoner doser som delades ut så rapporterade 105,214 (0.03 procent) personer neurologiska händelser varav majoriteten var huvudvärk, utmattning, yrsel och svimning.

För att avgöra om symtom är troliga sammanträffanden behöver forskare jämföra det förväntade antalet fall inom en population med det observerade antalet fall. Om det observerade antalet fall är betydligt högre än det förväntade antalet ger det bevis på att en medicin kan orsaka en bieffekt. I den data som analyserats i detta fall är antalet observerade fall av ALS lägre än det förväntade antalet i populationens storlek. ALS rapporterades endast i två fall per 100 miljoner.

Studien drar slutsatsen att “frekvensen av neurologiska komplikationer efter akut SARS-CoV-2-infektion är 617 gånger högre än frekvensen efter covidvaccinationen”. 

Faktasajten Politifact och nyhetsbyrån Reuters har granskat ett liknande påstående i januari respektive maj 2021. Detta efter att en artikel publicerats av J.B. Classen i Journal of Microbiology and Infectious Diseases om hur Covid-19 vaccinet skulle kunna orsaka Prions sjukdom och neurodegenerativa sjukdomar som Alzheimers och ALS. Artikeln hade både bristfällig metodologi och låg kvalitet av bevisföring. Politifact skriver även att Classen tidigare spekulerat på sin hemsida om att pandemin skulle varit ett biovapen relaterat till Anthrax-attacker i USA år 2021. Både faktagranskarna drog slutsatsen att påståendet var falskt efter kommentarer från medicinska experter. 

Både Verywell Health och ALS Association har uppmuntrat personer med ALS att ta vaccinet på grund av den risk som Covid-19 utgör mot andningssystemet. De flesta med ALS dör av andningssvikt. På grund av Covid-19 infektionens effekt på andningssystemen är sjukdomen särskilt farlig för personer med ALS. I februari 2021 skrev ALS Association i ett brev till amerikanska Center for Disease Control och Prevention att personer med ALS har tre gånger större chans att dö av Covid-19 infektionen och bad därför tillförordnad sekreterare och direktör att inkludera människor med ALS i de tidiga stegen av USA:s vaccinationsprogram. Det finns ingen säker bevisföring på att människor med ALS är mer benägna att få Covid-19 infektion än andra, men de står däremot inför en högre risk än personer utan hälsoproblem kopplade till andningssystemet. 

Utslag

Det finns inga bevis för att Covid-19 vaccinet skulle orsaka eller accelerera ALS. ALS Association i USA stödjer personer att ta vaccinet och ser det som ett viktigt verktyg för att skydda personer med ALS från allvarliga komplikationer eller död av Covid-19 just på grund av deras högriskstatus. Härmed markerar vi därför detta påstående som falskt. 

Have a question or correction on one of our fact-checks?

If you think a claim has been misjudged or requires correction, please send us evidence to support your error claim. We will revisit our evidence and verdict and conduct additional research to verify new information.

Fact Check of the Day

misleading

The U.S. is not a democracy because the term "democracy" does not appear in the constitution.